Власова Олена Василівна

Власова Олена Василівна, лікар-педіатр вищої категорії, лікар-неонатолог вищої категорії.
В 2002 році закінчила Буковинський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». В 2003 році атестувалась на звання лікаря за спеціальністю «педіатрія».
З 2002 по 2005 роки навчалась в аспірантурі зі спеціальності «нормальна анатомія» на кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету, а також працювала за сумісництвом асистентом кафедри.
В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини» та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Нормальна анатомія».
З 2005 року працює асистентом на кафедрі педіатрії та дитячих
інфекційних хвороб.
В 2010 році пройшла спеціалізацію по неонатології на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.
З 2016 року Експерт ДОЗ в Чернівецькій ОДА зі спеціальності «Неонатологія».
З 2017 по 2019 роки навчалася в докторантурі зі спеціальності «педіатрія» та апробувала в серпні 2019 року докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне значення екологічних чинників для формування, перебігу і наслідків неонатального сепсису: удосконалення діагностики та лікувально профілактичних заходів».
Напрями наукової діяльності:
– педіатрія;
– неонатологія.
Наукові публікації: близько 200 публікацій, у тому числі 4 патенти України на корисну модель, 2 колективні монографії, 3 навчально-методичних посібники та 6 раціоналізаторських пропозицій.