Контактний телефон

+380372575660

Корпоративна пошта

pediatry_inf@bsmu.edu.ua

Науково-практична конференція лікарів-інтернів-2019

На кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ 16 травня 2019 року відбулася щорічна підсумкова науково-практична конференція лікарів-інтернів Чернівецької області. Представлено результати 7 наукових робіт. Найкращою доповіддю (І місце) за результатами власного дослідження визнана доповідь лікарів-інтернів Саранчук А.М. та Коростіль О.А. на тему «Клінічно-параклінічні особливості перебігу виразково-некротичного ентероколіту в новонароджених» (керівники доц. Колюбакіна Л.В., ас. Власова О.В.). Актуальність обраної для дослідження теми визначалася в першу тим, що смертність від цієї патології становить від 28% до 54%, після оперативних маніпуляцій – 60%, захворюваність – 0,3-3,0 на 1000 новонароджених. Групою ризику за розвитком ВНЕК є передчасно народжені діти.

Серед причин дитячої смертності 75% становлять 6 основних патологій (основи інтегрованого ведення хвороб дитячого віку), а 1/3 дітей віком до 5 років помирають від пневмоній, які ускладнюють перебіг ГРЗ. Тому вкрай актуальним будо дослідження, проведене лікарів-інтернів Андрійчук Т.Р. та Євенчук І.В. під керівництвом доц. Ортеменки Є.П. на тему «Особливості діагностики та лікування позалікарняних пневмоній у дітей різного віку», якому  віддали ІІ місце на конференції.

ІІІ місце за рейтингом розділили презентації результатів досліджень лікарів-інтернів Павленко А.В. «Проблемно-орієнтоване навчання: погляд лікаря-інтерна», присвячене активній участі лікарів-інтернів у проекті TAME з реалізацією завдань проблемно-орієнтованого навчання (керівник доц. Білик Г.А.) та Ходзінської Ю.Ю., Фесик Н.В. «Особливості перебігу бронхіальної астми в дітей із супутніми коморбідними станами» (керівник доц. Тарнавська С.І.). Тематика представлених доповідей відповідає колу актуальних питань, якими останні роки активно займався колектив кафедри.

Доповіді активно обговорювалися, всім доповідачам поставлено безліч запитань, на які молоді науковці достатньо ґрунтовно та успішно відповідали. Активна участь у підсумковій конференції інтернів продемонструвала їх вміння щодо публічних виступів, участі в дискусіях, здатність аналізувати сучасні наукові дані та результати НДР колег, грамотно формулювати питання і відповіді, оцінювати кращі наукові роботи, створюючи атмосферу здорової конкуренції.

Матеріал підготувала керівник лікарів-інтернів к.м.н, доцент Хільчевська В.С.