Богуцька Наталія Казимирівна

Богуцька Наталія Казимирівна, доцент (2003 р.), лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Педіатрія» та спеціаліст зі спеціальності «Медична психологія».
У 1994 році з відзнакою закінчила лікувальний факультет Чернівецького медичного інституту. З 1994 по 1996 рік проходила інтернатуру та навчалась у магістратурі за спеціальністю «Педіатрія».
З 1996 року – асистент кафедри госпітальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Часті гострі респіраторні захворювання у дітей дошкільного віку (клінічна та еколого-епідеміологічна характеристика)”  (ДК №004532 від 13.10.1999., педіатрія, 14.01.10).
З 2000 по 2001 рр за сумісництвом працювала педіатром в опіковому відділенні, дитячому ортопедо-травматологічному, відділенні анестезіології та реанімації та нейрохірургії міської клінічної багатопрофільної лікарні (лікарня швидкої допомоги).
З 2001 року доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри госпітальної педіатрії та дитячих  інфекційних хвороб (атестат ДЦ №007897 від 19.06.2003).
У 2005 році пройшла спеціалізацію з медичної психології на базі ХМАПО.
Діяльність в університеті:
– секретар комісії з біомедичної етики Буковинського державного медичного університету;
– член Вченої ради медичного факультету №3;
– член центральної методичної комісії;
– член предметної методичної комісії з педіатрії, акушерства та гінекології.
Напрями наукової діяльності:
– пульмоалергологія;
– дитяча екопатологія;
– медична психологія.
Науковий доробок: 334 публікації наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі 61 стаття, 4 патенти України на корисну модель, 2 інформаційні листи про нововведення в охороні здоров’я України, 7 навчальних та навчально-методичних посібників.