Білик Галина Анатоліївна

Білик Галина Анатоліївна, доцент (2018 р.), лікар другої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Педіатрія».
У 2014 році з відзнакою закінчила медичний факультет Буковинської державної медичної академії. Проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці.
З 2012 р. по 2014 р. працювала асистентом кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти.
З 2015 р. по 2018 р. – асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». З 2018 р. по теперішній час доцент цієї ж кафедри.
У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічне значення показників ризику ремоделювання дихальних шляхів при бронхіальній астмі у школярів» та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія».
Діяльність в університеті:
– викладання педіатрії та дитячих інфекційних хвороб у студентів 5-6 курсів, в т.ч. іноземних;
– участь у міжнародному освітньому грантовому проекті ТАМЕ (Training against medical errors).
Напрями наукової діяльності:
– педіатрія;
– дитяча пульмонологія;
– дитяча алергологія.
Науковий доробок: 64 публікації, із них 48 наукового та 16 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 патенти України на корисну модель, 1 методичні рекомендації, 1 навчально-методичний посібнику співавторстві.