Гарас Микола Нестерович

Гарас Микола  Нестерович, доцент (2015 р.), лікар першої кваліфікаційної категорії зі спеціальностей «Педіатрія» та «Дитячі інфекційні хвороби».
У 2006 році з відзнакою закінчив медичний факультет №3 Буковинського державного медичного університету за спеціальністю «Педіатрія». У 2006 р. – переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з дитячих інфекційних хвороб.
З 2006 по 2008 рік навчався в магістратурі при кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб за спеціальністю «Педіатрія» та синхронно проходив інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці.
Під час навчання у магістратурі захистив магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Обґрунтування лікування бронхіальної астми у дітей з урахуванням гіперсприйнятливості бронхів» (2008 р., науковий керівник – проф. Л.О. Безруков), здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень магістра медицини за спеціальністю «Педіатрія».
З 2008 року – асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.
У 2010 р. стажувався на кафедрі  дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика, здобувши спеціалізацію з дитячих інфекційних хвороб.
У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Тяжка персистуюча бронхіальна астма у дітей шкільного віку (діагностичні критерії та лікування)» за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія», науковий керівник – проф. Л.О. Безруков, у 2012 р. присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (ДК №005404 від 29.03.2012).
Доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб з 2015 року.
Член Ради молодих вчених МОЗ України, секції Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних розробок) молодих вчених, Європейського товариства з дитячих інфекційних хвороб, Європейського респіраторного товариства, Європейського товариства з імунодефіцитів.
Діяльність в університеті:
– заступник декана медичного факультету №3;
– член Центральної методичної комісії;
– заступник голови Вченої ради медичного факультету№3.
Напрями наукової діяльності:
– дитяча інфектологія;
– дитяча пульмоалергологія;
– імунопрофілактиика інфекційних захворювань.
Науковий доробок: більше 240 публікацій, із них більше 200 наукового та 40 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 патенти України на корисну модель, 1 методичні рекомендації, 4 інформаційних листа про нововведення в охороні здоров’я України, 2 нововведення до галузевого реєстру, 8 посвідчень про раціоналізаторські пропозиції, 4 навчальних та навчально-методичних посібники.