Ортеменка Євгенія Павлівна

Ортеменка Євгенія Павлівна, доцент (2015 р.), лікар вищої категорії зі спеціальності «Педіатрія» та лікар І категорії спеціальності «Дитяча неврологія».
У 1998 році закінчила лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії. З 1998 по 1999 рік проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі Обласної дитячої клінічної лікарні №1 та Міської дитячої клінічної лікарні м. Чернівці.
Із 1999 по 2001 рік працювала лікарем-педіатром в шкільному відділі Чернівецької міській дитячої поліклініки. Після проходження спеціалізації з «Дитячої неврології» продовжила роботу у Чернівецькій міській дитячій поліклініці на посаді дитячого невролога (2001 – 2003 рр.).
З 2003 по 2005 рік вивчала англійську мову (Wisconsin English Second Language Institute, USA).
З 2005 по 2007 рік навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія» при кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету. Одночасно працювала лікарем-педіатром шкільного відділу Чернівецької міської дитячої поліклініки (2005-2006 рр.).
З 2006 року асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету. З 2006 по 2016 р. працювала за сумісництвом лікарем-неврологром дитячим в Обласному спеціалізованому будинку дитини.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування диференційованого лікування бронхіальної астми у дітей залежно від типу запалення дихальних шляхів» за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія». В жовтні 2009 р. (рішення президії ВАК України від 14.10.2009, протокол № 18-09/4) присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «педіатрія» (ДК№ 054778).
З березня 2014 р. переведена  на посаду доцента кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
Наукове звання доцента кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб присуджено в 2015 р. (№ 12 ДЦ № 043572 від 30 червня 2015 р. року).
Отримала сертифікат про знання англійської мови рівня В2 (Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) – Level B2 (June 2017, Certificate number 0058014728)
На кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри, відповідальний виконавець ініціативних (2012-2017 років виконання – завершена; та 2017-2021 років виконання) НДР кафедри.
Діяльність в університеті:
– відповідальна за наповнення бази в інформаційному середовищі Moodle для іноземних студентів;
– проведення науково-дослідних робіт із студентами, лікарями-інтернами педіатричного профілю.
Напрями наукової діяльності:
– пульмонологія;
– алергологія;
– неврологія дітей раннього віку.
Науковий доробок: 205 публікацій, із них 180 наукового та 25 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 патенти України на корисну модель, 1 інформаційний лист про нововведення в охороні здоров’я України; 1 нововведення, що ввійшло в державний реєстр галузевих нововведень, 1 методичні рекомендації, 1 монографія в співавторстві, 4 навчально-методичних посібника.