Сажин Сергій Іпполітович

Сажин Сергій Іпполітович, лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Педіатрія» та лікар-спеціаліст зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби».
У 2004 році з закінчив лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії. З 2004 по 2005 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці.
Із 2005 по 2008 рік працював педіатром в Чернівецькому обласному спеціалізованому будинку дитини.
З 2008 по 2010 року навчався в клінічній ординатурі при кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.
З 2010 року асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.
У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефективність альтернативних режимів зменшення обсягу контрольованої терапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку» за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія» (ДК №005405 від 29.03.2012).
Доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб з 2015 року.
Діяльність в університеті:
– начальник відділу супроводження електронних баз з питань освіти;
– помічник декана медичного факультету №4.
Напрями наукової діяльності:
– пульмонологія;
– алергологія;
– інфектологія.
Науковий доробок: 90 публікацій, із них 70 наукового та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 4 патентів України на корисну модель, 2 інформаційні листи про нововведення в охороні здоров’я України, 2 навчально-методичних посібників.