Тарнавська Світлана Іванівна

Тарнавська Світлана Іванівна, доцент (2013 р.), лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Педіатрія» та І категорії зі спеціальності «Дитяча пульмонологія».
У 1999 році з відзнакою закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 1999 по 2000 рік проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія»  на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці.
З 2000 по 2004 рр. працювала викладачем педіатрії у Чернівецькому медичному коледжі.
Із вересня 2004 р. асиcтент кафедри госпітальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.
З вересня 2008 р. працювала на посаді доцента кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.
У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми в дітей з різними типами ацетилювання» (ДК №043644).
В 2013 присвоєно звання доцента кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (атестат 12ДЦ №034190).
Діяльність в університеті:
– відповідальний за моніторинг підготовки студентів спеціальності «педіатрія» до складання ЛІІ «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» в університеті;
– відповідальний секретар ЕК на випускних іспитах на медичному факультеті № 2, спеціальності «Лікувальна справа»;
– керівник студентського наукового гуртка кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
Напрями наукової діяльності:
– дитяча алергологія;
– дитяча пульмонологія.
Науковий доробок:  150 публікацій, із них 136 наукового та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі 8 патентів України на корисну модель, 1 інформаційний лист про нововведення в охороні здоров’я України, 3 навчально-методичних посібників, 1 колективна монографія.