Хільчевська Вікторія Станіславівна

Хільчевська Вікторія Станіславівна, доцент (2006 р.), лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Педіатрія» та лікар-спеціаліст зі спеціальності «Дитяча гастроентерологія».
У 1996 році з відзнакою закінчила медичний факультет Чернівецького медичного інституту. З 1996 по 1998 рік навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія» на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці.
Упродовж 1996–1999 років навчалась у очній аспірантурі за фахом «Педіатрія». З 1999 року працювала асистентом  кафедри пропедевтики дитячих хвороб.
У 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Багатофакторний аналіз показників здоров’я та формування особистості дітей шкільного віку», отримала науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.10 «Педіатрія».
У 2006 році отримала посаду доцента на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, у 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педіатрії.
Діяльність в університеті:
– відповідальна за післядипломне навчання на кафедрі;
– член вченої ради навчально-наукового інституту БДМУ;
– секретар вченої ради навчально-наукового інституту БДМУ;
– секретар Атестаційної комісії в інтернатурі зі спеціальності «Педіатрія»;
– відповідальна за моніторинг підготовки лікарів-інтернів до складання ЛІІ «Крок-3. Загальна лікарська підготовка»;
– керівник лікарів-інтернів зі спеціальності «Педіатрія»;
– секретар секційних засідань з педіатрії підсумкових науково-практичних конференцій лікарів-інтернів та провізорів-інтернів Чернівецької області.
Напрями наукової діяльності:
– пульмонологія;
– дитяча гастроентерологія;
– комплексна оцінка здоров’я дітей шкільного віку.
Науковий доробок: 153 публікації, у тому числі 50 статей, 3 навчальних посібника, 2 патента України на корисну модель, 1 інформаційний лист.