Іванова Лорина Алімівна

Іванова Лорина Алімівна, професор кафедри, доцент (2011 р.), лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Педіатрія» та «Дитячі інфекційні хвороби».
У 1987 році закінчила педіатричний факультет Чернівецького медичного інституту. З 1987 по 1988 рік проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці.
Після проходження спеціалізації була направлена на роботу в Сокирянську центральну районну лікарню Чернівецької області, де з серпня 1988 року працювала на посаді лікаря-педіатра, а з травня 1989 року по січень 1993 року на посаді лікаря-педіатра дитячого інфекційного відділення.
З січня 1993 року по серпень 1994 року займала посаду завідувача дитячого інфекційного відділення Центральної районної лікарні м. Сокиряни.
З серпня 1995 року по серпень 1998 року працювала на посаді лікаря-ординатора відділення крапельних інфекцій Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці.
У вересні 1998 року була зарахована на посаду асистента кафедри госпітальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Позалікарняні бактеріальні пневмонії у дітей грудного віку (діагностичні та прогностичні критерії, оцінка ефективності лікування)” за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія» (ДК №019285 від 11.06 2003).
З квітня 2008 року працювала на посаді доцента кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. В  2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (ДЦ12 №026028 від 20.01.2011).
У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Генотипічно-клінічне прогнозування фенотипів бронхіальної астми у дітей», присуджено науковий ступінь доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія» (ДД №003403 від 16.05.2014).
Професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб з 2014 року.
Член Атестаційної комісії ГОУОЗ.
Діяльність в університеті:
– член проблемно-методичної комісії за спеціальністю «Педіатрія».
Напрями наукової діяльності:
– дитячі інфекційні хвороби;
– пульмонологія;
– інтенсивна терапія.
Науковий доробок: 245 публікацій, із них 220 наукового та 25 навчально-методичного характеру, у тому числі 11 патентів України на корисну модель, 3 методичні рекомендації, 7 інформаційних листів про нововведення в охороні здоров’я України, 5 навчально-методичних посібників.