ВІДБУЛАСЬ ЛЕКЦІЯ ПРОФ. РАДУ ДЯКОНУ

Новини

31 травня 2021 року на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ (зав кафедри – професор Олена Колоскова) в рамках міжнародного співробітництва за програмою обміну Erasmus+ відбулась відкрита он-лайн лекція професора Раду Дякону, MD, PhD, лектора з педіатрії Університету Медицини та Фармації та старшого педіатра Муніципального госпіталю Filantropia  м. Крайова, Румунія. Лекція була присвячена актуальним аспектам діагностики та менеджменту дитячої бронхіальної астми в умовах пандемії COVID-19, а також особливостям перебігу SARS-CoV-2 інфекції у дітей в Румунії. Окрім співробітників кафедри, на лекції були присутні лікарі-інтерни за спеціальністю «педіатрія», студенти-гуртківці  медичного факультету №3 та усі бажаючі працівники клінічної бази кафедри. Лекція професора Раду Дякону за модерації доцентів Олени Коротун та Наталії Богуцької викликала неабиякий інтерес аудиторії, спонукала слухачів до активного, зацікавленого майже тригодинного обговорення проблемних аспектів менеджменту  дитячої астми в Україні та Румунії. Професор Раду Дякону відповів на численні запитання студентів, інтернів та викладачів, дисертаційні роботи та практична діяльність багатьох з яких присвячені саме різноманітним актуальним проблемним аспектам бронхіальної астми дитячого віку, що визначило наукове та практичне спрямування жвавого обговорення представленого матеріалу. Учасники форуму висловились за налагодження подальшої наукової та навчальної співпраці між кафедрами та університетами і за продовження міжнародного співробітництва в рамках програми  Erasmus+.  

On May 31, 2021, the Department of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases of the Bukovinian State Medical University (Head of the Department – Professor Olena Koloskova) hosted an open online lecture by Professor Radu Diaconu, MD, PhD, Lecturer in Pediatrics at the University of Medicine and Pharmacy and Senior Pediatrician of the Filantropia Municipal Hospital Craiova, Romania. The lecture was devoted to topical aspects of diagnosis and management of childhood bronchial asthma in the context of the COVID-19 pandemic, as well as the peculiarities of SARS-CoV-2 infection in children in Romania. In addition to the staff of the Department, the lecture was attended by interns specializing in “Pediatrics”, students of the medical faculty №3 and all interested employees of the clinical base of the Department. Professor Radu Diaconu’s lecture, moderated by associate professors Olena Korotun and Nataliia Bogutska, aroused great interest of the audience, encouraged the audience to active almost three hours discussion of problematic aspects of asthma management in Ukraine and Romania. Professor Radu Diaconu answered numerous students’, interns’ and teachers’ questions, dissertations and practical activities of many of which are devoted to various topical issues of childhood asthma, which determined the scientific and practical direction of lively discussion of the presented material. The participants of the forum spoke in favor of establishing further scientific and educational cooperation between Departments and Universities, as well as for the continuation of international cooperation within the Erasmus+ program.