Контактний телефон

+380372575660

Корпоративна пошта

pediatry_inf@bsmu.edu.ua

Конференція: «Медична симуляція – погляд у майбутнє»

В час коли сьогодення вимагає реформування, сучасна медична освіта потребує компетентнісного підходу до навчання нової генерації майбутніх медиків.
Проявивши ініціативу, викладачі кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб стали учасниками науково-практичної конференції «Медична симуляція – погляд у майбутнє», яка відбулась 7-8.02.2020 р. на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Секційні заняття, на яких обговорювались проблемні питання симуляційного навчання та обмін досвідом, панельні дискусії та майстер-клас «Техніки та прийоми ефективної психічної саморегуляції у професійній діяльності лікарів» з прийняттям резолюції конференції визначили вектор першого дня конференції. А вже наступного дня семінар (пост-конгрес) «Сучасні стратегії розвитку вищої медичної освіти в Україні» став мозковим штурмом для учасників. Складання силлабусів, відточення комунікативних навичок, складання портфоліо та оцінка клінічної компетентності (ОСКІ) стали предметом дискусії людей, що прагнуть удосконалюватись та мотивувати своїх студентів власним прикладом.

Related Post