КОНФЕРЕНЦІЯ: «МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»

Архів Новини

В час коли сьогодення вимагає реформування, сучасна медична освіта потребує компетентнісного підходу до навчання нової генерації майбутніх медиків.
Проявивши ініціативу, викладачі кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб стали учасниками науково-практичної конференції «Медична симуляція – погляд у майбутнє», яка відбулась 7-8.02.2020 р. на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Секційні заняття, на яких обговорювались проблемні питання симуляційного навчання та обмін досвідом, панельні дискусії та майстер-клас «Техніки та прийоми ефективної психічної саморегуляції у професійній діяльності лікарів» з прийняттям резолюції конференції визначили вектор першого дня конференції. А вже наступного дня семінар (пост-конгрес) «Сучасні стратегії розвитку вищої медичної освіти в Україні» став мозковим штурмом для учасників. Складання силлабусів, відточення комунікативних навичок, складання портфоліо та оцінка клінічної компетентності (ОСКІ) стали предметом дискусії людей, що прагнуть удосконалюватись та мотивувати своїх студентів власним прикладом.