Наукова діяльність

Проблеми пульмо-алергології є провідними в науково-практичній роботі кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ. Даний напрямок роботи кафедри розвивається на протязі останніх 26 років, впродовж яких співробітниками кафедри обстежено та проліковано понад 30000 хворих на алергологічну та респіраторну патологію дітей різного віку.  За цей період з даної тематики захищені 3 докторські та 26 кандидатських дисертації. На базі кафедри створена «Школа дитячої імунології та алергології». Засновником та керівником зазначеної школи є д.мед.н., професор Безруков Л.О.

Склад школи наразі: д.мед.н., професор О.К. Колоскова; д.мед.н., Л.А. Іванова; д.мед.н., професор Ю.Б. Ященко; к.мед.н., доцент М.І. Поліщук; к.мед.н., доцент Н.К. Богуцька; к.мед.н., доцент Т.М. Білоус; к.мед.н., доцент С.І. Тарнавська; к.мед.н. С.І. Сажин; к.мед.н., доцент Є.П. Ортеменка; к.мед.н., доцент В.С. Хільчевска; к.мед.н., доцент Л.В. Колюбакіна; к.мед.н. Т.Л. Безрукова; к.мед.н. О.В. Власова; к.мед.н. У.І. Марусик; к.мед.н. М.Н. Гарас; к.мед.н. Г.А. Білик; к.мед.н. О.О. Шахова; к.мед.н. Л.В. Микалюк; к.мед.н. О.Г. Григола, к.мед.н. Р.І. Гончарук, к.мед.н. О.В. Бєлашова; к.мед.н. А.В. Галущинська, асистенти кафедри Горбатюк І.Б., Крецу Н.М., аспіранти: Т.О. Лобанова, Н.О. Шевченко, Х.П. Буринюк-Глов’як, Г.О. Мислицька.

За час існування «Школи дитячої імунології та алергології» розроблені нові діагностичні підходи в верифікації бронхіальної астми у дітей різного віку, відокремлення даного хронічного захворювання від інших станів, що перебігають з бронхообструктивним синдромом. Впроваджені в практику нові методи та методики діагностики, моніторингу, прогнозування перебігу різних астма-фенотипів залежно від віку дебюту хвороби, тяжкості хвороби, характеру та активності хронічного запалення дихальних шляхів особливостей аллергологічного та імунологічного статусу, а також стану реактивності бронхів до різноманітних провокуючих тригерів, з урахуванням ацетиляторного статусу пацієнтів та поліморфізму основних генів детоксикації ксенобіотиків. Розроблені та впроваджені в практику алгоритми диференційованого вибору симптоматичної дезобструктивної терапії в нападний період захворювання та базисного контролювального лікування бронхіальної астми з урахуванням генотипових особливостей перебігу певного астма-фенотипу.

Мета багаторічних науково-дослідних робіт (НДР):

– „Особливості бронхіальної астми у дітей раннього віку” № 0102U004229, термін виконання: 2001-2006 рр.;

– „Обгрунтування індивідуалізованого лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку” №0107u004049, термін виконання: 2007-2011 рр.;

– „Фенотипова неоднорідність бронхіальної астми в дітей (діагностичні підходи, індивідуалізоване лікування, прогноз)” № 0112u003542, термін виконання: 2012-2016 рр.;

– „Генетична детермінованість профілактичних підходів при бронхіальній астмі у дітей” № 0114u002471, термін виконання: 2014-2016 рр. (фінансувалася МОЗ України з державного бюджету);

– „Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування соціально-значимих захворювань респіраторної системи у дітей різного віку” № 0117U002358, термін виконання 2017-2021 рр. колективу кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб полягала у розробці персоналізованих лікувально-профілактичних заходів для оптимізації менеджменту респіраторної патології, у т.ч. бронхіальної астми, у дітей.

За результатами НДР в період 2012-2018 рр. колективом кафедри опубліковано понад 1200 наукових робіт, у т.ч. 3 монографії (2 – закордонні в співавторстві), 338 статей у фахових виданнях (91 за кордоном), 2 методичні рекомендації, 90 раціоналізаторських пропозицій, отримано 26 патентів на корисну модель, 4 інформаційні листи, 8 нововведень. Співробітниками кафедри отримано диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід року-2016» у номінації «Кращий Винахід року у Чернівецькій області»: комплекс корисних моделей «Способи прогнозування та діагностики бронхіальної астми у дітей та підлітків». Доцент кафедри Білоус Т.М. 06.10.2018 р. отримала Муніципальну відзнаку ім. Антона Кохановського: диплом Чернівецької Міської Ради у номінації «Наукове відкриття року» за дослідження в галузі дитячої алергології та кардіології, нові сучасні технології в клінічній практиці допомоги дітям.

Отримані результати виступають підґрунтям для подальших досліджень у напрямку персоналізації лікування і профілактики респіраторної патології у дітей різного віку, а розроблені діагностичні та терапевтичні прийоми широко впроваджені у клінічну практику.