Про кафедру

Кафедра дитячих хвороб була заснована у 1946 році на базі обласної дитячої лікарні, збудованої у 1910 році меценатами Кислінгер. У післявоєнні роки лікарня була примітивно обладнана, розрахована на 75 ліжок. Із архівних даних відомо, що в ці роки летальність в лікарні становила 12%, з яких 52% хворих помирали від захворювань шлунково-кишкового тракту, 40% – від запалення легень. У ці важкі післявоєнні роки охорона здоров’я матері та дитини на Буковині була на низькому рівні, дитяча смертність в окремих районах області сягала 25%. Тому першочерговими завданнями новоствореної кафедри дитячих хвороб Чернівецького медичного інституту, яку очолив відомий вчений-клініцист, професор О.М.Федорович, були боротьба з інфекційними захворюваннями та зниження дитячої смертності. Окрім наукової діяльності, професор О.М.Федорович активно займався створенням педіатричної служби області. Основні напрями роботи кафедри на той час присвячувалися діагностиці, лікуванню та профілактиці дитячих інфекційних хвороб (гострих кишкових інфекцій, гельмінтозів, кору, дифтерії, поліомієліту, туберкульозу) та організації раціонального вигодовування дітей. Успішно організована діяльність кафедри дозволила в короткі терміни знизити поширеність інфекційних захворювань та дитячу смертність. У цей період розпочалася активна діяльність кафедри по наданню консультативно-лікувальної допомоги дітям країн Африки. Так, невтомна та безкорислива праця доцента А.А.Кравця у Сомалі заслужила симпатію та вдячність місцевого населення. Доцент О.Г.Васильєва завдяки своїм глибоким знанням та практичному досвіду врятувала не одне дитяче життя, за що їй вдячні не тільки буковинці, але й маленькі жителі Кенії. З 1975 р. кафедру педіатрії ЧМІ очолив видатний науковець, професор Т.К.Набухотний, який продовжив наукові та клінічні традиції кафедри. Під його керівництвом було впроваджено використання адаптованих молочнокислих продуктів при різних захворюваннях дитячого віку: дисбіозі, дискінезії жовчновивідних шляхів, анемії, гіпотрофії. Також вивчалися вікові особливості дитячого організму в нормі та патології. Професор Т.К.Набухотний уміло поєднував наукову та лікувально-консультативну роботу в клініці, за високі показники в роботі та надання висококваліфікованої медичної допомоги дитячому населенню області був нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров’я».

На початку 80-х років із відкриттям педіатричного факультету, під керівництвом доцента С.А.Черевка було організовано кафедру дитячих хвороб №2. Співробітниками кафедри успішно апробовано застосування пропіоново-ацидофільного молока при інфекційних захворюваннях шлунково-кишкового тракту в дітей. Одночасно проводилася значна консультативна робота в районах області. Лікувальна допомога поширювалася і на країни Південно-Східної Азії та Північної Африки, зокрема, доцент С.А.Черевко працював у В’єтнамі та Тунісі. Нові перспективні напрями з’явилися у клінічній та науковій діяльності кафедри з початком роботи на посаді завідувача професора Л.О.Безрукова (у 1983р. – доцента). Здобутки науково-технічного прогресу із залученням вмілих організаторських здібностей нового керівника активно впроваджувалися як у наукове життя, так і в практику охорони здоров’я області. З докорінно нових підходів розпочато формування дитячої алергологічної служби, удосконалювалися аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів у дітей, поступово дитяча анестезіології виокремилася в окрему спеціальність. Всебічно досліджено невідому раніше хворобу із синдромом гострої дифузної алопеції у дітей м.Чернівці. Під керівництвом професора Л.О.Безрукова співробітниками кафедри вивчались питання етіопатогенезу, клініки, діагностики, лікування та прогнозу захворювань органів дихання (бронхообструктивний синдром, бронхіальна астма, гострі пневмонії), питання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії в педіатрії, значну увагу було приділено дослідженню екологічно-залежних захворювань у дітей. Зокрема, з нових позицій обгрунтовано патогенез бронхообструктивного синдрому на тлі респіраторних інфекцій та бронхіальної астми, вивчено особливості перебігу астми в дітей раннього та шкільного віку. Один із сучасних напрямів роботи кафедри – допомога новонародженим та їх виходжування. Досвідченим неонатологом та наставником молоді є асистент С.П.Марандюк – фахівець з більш, ніж тридцятирічним стажем.

Колектив кафедри на базі підрозділів охорони здоров’я наполегливо впроваджує сучасні наукові досягнення у практичну роботу. Зокрема, спільно з практичною охороною здоров’я проводиться активна робота з підвищення рівня кваліфікації лікарів-педіатрів та неонатологів області, кафедра бере активну участь у підготовці та проведенні клінічних, паталогоанатомічних конференцій, засіданнях асоціації педіатрів області. Кожен співробітник кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб має дві лікарські спеціальності, що дозволяє надавати висококваліфіковану допомогу дітям у відділеннях клінічної бази та під час регулярних виїздів у райони області у складі консультативних бригад. З 2009 р. року кафедру педіатрії та дитячих інфекційних хвороб очолює професор О. К. Колоскова – талановита учениця професора Л.О.Безрукова, яка майстерно поєднує започатковані традиції та досвід з впровадженням новітніх інноваційних напрацювань в лікувально-діагностичний процес.

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб є базовою та випускною для одержання педіатричної освіти на Буковині, здійснює підготовку фахівців на додипломному (студенти 5-6-го курсів зі спеціальності “Педіатрія”, “Лікувальна справа”, “Медична психологія”) та післядипломному (інтернатура зі спеціальності “Педіатрія”, клінічна ординатура, магістратура, аспірантура, цикли підвищення кваліфікації, предатестаційні цикли, вторинна спеціалізація) етапах.

Колектив кафедри спільно з колегами-педіатрами і неонатологами – представниками практичної охорони здоров‘я наполегливо впроваджує сучасні наукові досягнення у лікувальну роботу закладів охорони здоров’я дітей і підлітків Чернівецької та інших областей.
Саме кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб стала «колискою», з якої у свій час відокремилися інші кафедри і курси педіатричного профілю, які наразі створені в нашому університеті.