Марусик Уляна Іванівна

Марусик Уляна Іванівна, доцент (2018 р.), лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Педіатрія» та І категорії зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби».
У 2001 році закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2001 по 2002 рік проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці.
Із 2002 по 2007 рік працювала лікарем-інфекціоністом дитячим в Обласній дитячій клінічній лікарні м. Чернівці.
З 2007 року асистент кафедри дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету.
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-параклінічна характеристика бронхіальної астми у дітей шкільного віку та удосконалення базової терапії» за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія» (ДК № 060582 від 01.07.2010).
У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (АД №001735 від 18.12.2018).
Діяльність в університеті:
– член Вченої ради медичного факультету факультету №3;
– відповідальна за моніторинг якості підготовки іноземних студентів до ЛІІ «Krok Medicine» у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет»;
– викладач/інструктор грантового проекту EACEA Еразмус+ Вища освіта: ТАМЕ, №561583-ЕРР-1-2015-1-KZ-EPPKA2-JP у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет».
Напрями наукової діяльності:
– пульмонологія;
– дитяча інфектологія.
Науковий доробок: 196 публікацій, із них 171 наукового та 25 навчально-методичного характеру, у тому числі 7 патентів України на корисну модель, 1 методичні рекомендації, 2 інформаційні листи про нововведення в охороні здоров’я України, 4 навчально-методичних посібники.