Шахова Ольга Олександрівна

Шахова Ольга Олександрівна, асистент (2006 р.), лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Педіатрія» та І категорії зі спеціальності «Дитяча імунологія».
У 1999 році закінчила факультет «лікувальна справа»  Чернівецької медичної академії. З 1999 по 2000 рік проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі Міської дитячої клінічної лікарні м. Чернівці.
Із 2000 по 2008 рік працювала педіатром, та дитячим імунологом у міській дитячій лікарні №2 (ОДКЛ №2).
З 2006 по 2008 рік викладала педіатрію за сумісництвом на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.
З 2008 року асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностична цінність показників неспецифічної реактивності бронхів при бронхіальній астмі у підлітків» за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія» (ДК № 014382 від 05.05.2013).
Напрями наукової діяльності:
– пульмонологія;
– алергологія;
– дитяча імунологія.
Науковий доробок: 85 публікацій, із них 77 наукового та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 4 патентів України на корисну модель, 1 інформаційний лист про нововведення в охороні здоров’я України, 2 навчально-методичних посібників.